Άνοδος


Κάθε αξιόλογη πράξη είναι δύσκολη.Η άνοδος είναι πάντα δύσκολη.Η κάθοδος είναι εύκολη και συχνά ολισθηρή.

Δεν υπάρχουν σχόλια