Μέσος όρος


Ο Έλληνας κατά μέσο όρο καπνίζει 2.797 τσιγάρα το χρόνο

Δεν υπάρχουν σχόλια