Χρόνος

Πανεπιστήμιο
είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για έναν άνθρωπο από μαθητής μέχρι να μείνει
άνεργος

Δεν υπάρχουν σχόλια