Αν...

"If you fail to plan, then you plan to fail."
Harvey Mackay
(Όταν αποτύχεις να σχεδιάσεις, τότε σχεδιάζεις να αποτύχεις)

Σχόλια