Για να δώ...

Ανοίγω την τσάντα του γιου μου μόλις γυρίσει απ' το σχολείο για να δω πως τα πήγα στα Μαθηματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια