Κατοικία


Μια πολύ σωστή φράση από έναν αρχιτέκτονα.
"Η κατοικία είναι ο ναός της οικογένειας."
Le Corbusier

Δεν υπάρχουν σχόλια