Ανεξάρτητη ΔΕΗ


Ζώ για την ημέρα που θα δω τη ΔΕΗ ανεξάρτητη...
Να μη δίνει λογαριασμό σε κανένα....

Δεν υπάρχουν σχόλια