Εσωτερική καύση...

Ο φλοιός των δέντρων σεκόγια είναι άφλεκτος. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά τότε αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια