Γατάκια...

Στη Σουηδία έχει 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα.Εδώ έχει 6 ώρες Ιούνιο και 6 ώρες Νοέμβριο...

Δεν υπάρχουν σχόλια