Αδράνεια...

H αδράνεια κάνει να περνούν αργά οι ώρες και γρήγορα τα χρόνια.
Cesare Pavese,

Δεν υπάρχουν σχόλια