Μόνο Πάσχα...

O Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας έκανε μπάνιο μόνο μία φορά τον χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια